Επικοινωνήστε απευθείας με το ξενοδοχείο

PARNON HOTEL
Μικρό ξενοδοχείο, Λουξ υπηρεσίες
3ης Σεπτεμβρίου 20 & Χαλκοκονδύλη 21, 104 32,Αθήνα
τηλ:+30 210 5230013
φαξ:+30 211 8005333
email: info@parnon-hotel.gr