Το Parnon Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας

PARNON HOTEL
Μικρό Ξενοδοχείο, Λουξ υπηρεσίες
3ης Σεπτεμβρίου 20 & Χαλκοκονδύλη 21, 104 32, Αθήνα
τηλ: +30 210 5230013
φαξ: +30 211 8005333
email: info@parnon-hotel.gr